«ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ԸՆՏՐՈՂ» ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
Բարի գալուստ «Առաջին անգամ ընտրող» ինտերակտիվ կրթական հարթակ։

«Առաջին անգամ ընտրող» իրազեկման ծրագիրը նպատակ ունի երիտասարդ սերնդին տեղեկություններ փոխանցել ընտրական համակարգերի, ընտրողների իրավունքների և պարտականությունների, այդ գործընթացում պետական հաստատությունների գործառույթների մասին: Ծրագրով նախատեսվում է ինչպես տեսական գիտելիքի փոխանցում, այնպես էլ գործնական պարապմունքների անցկացում` ավագ դպրոցում սովորողներին ընտրական գործընթացին մասնակցելու առաջին հմտությունները դեռևս դպրոցում ձեռքբերելու հնարավորություն ընձեռելու նպատակով:

«Առաջին անգամ ընտրող» ուղեցույցը և կայքում զետեղված վարժություններն ու գործնական թեստերն աշակերտներին կօգնեն օգտագործել ձեռքբերված գիտելիքն ու խուսափել սխալներից առաջիկա ընտրություններում քվեարկելու ժամանակ:

«Առաջին անգամ ընտրող» ծրագիրն իրականացնում է Եվրոպայի խորհրդի Քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոցը և ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության ու Եվրոպայի խորհրդի կողմից որպես «Երկարաժամկետ ընտրական աջակցություն Հայաստանում ընտրություններին առնչվող շահագրգիռ կողմերին» ծրագրի բաղադրիչ: