«ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ. ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ԸՆՏՐՈՂ» ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Բարի գալուստ «Առաջին անգամ ընտրող» ինտերակտիվ կրթական հարթակ

«Ժողովրդավարական քաղաքացիության ուսուցում. առաջին անգամ ընտրող» իրազեկման ծրագիրը նպատակ ունի երիտասարդ սերնդին տեղեկություններ փոխանցել ընտրական համակարգերի, ընտրողների իրավունքների և պարտականությունների, այդ գործընթացում պետական հաստատությունների գործառույթների մասին: Ծրագրով նախատեսվում է ինչպես տեսական գիտելիքի փոխանցում, այնպես էլ գործնական պարապմունքների անցկացում` ավագ դպրոցում սովորողներին ընտրական գործընթացին մասնակցելու առաջին հմտությունները դեռևս դպրոցում ձեռքբերելու հնարավորություն ընձեռելու նպատակով:

«Առաջին անգամ ընտրող» ուղեցույցը և կայքում զետեղված վարժություններն ու գործնական թեստերն աշակերտներին կօգնեն օգտագործել ձեռքբերված գիտելիքն ու խուսափել սխալներից ընտրություններում քվեարկելու ժամանակ:

«Ժողովրդավարական քաղաքացիության ուսուցում. առաջին անգամ ընտրող» իրազեկման ծրագիրը «Ընտրություններ բոլորի համար 2021 - տեղական դիտորդություն և քաղաքացիական հասարակության կողմից քաղաքացիների իրավազորում» ծրագրի բաղադրիչն է:

«Ընտրություններ բոլորի համար 2021 - տեղական դիտորդություն և քաղաքացիական հասարակության կողմից քաղաքացիների իրավազորում» ծրագիրն իրականացվում է ՕքսԵՋեն հիմնադրամի, Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի, «Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» ՀԿ-ի և Քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոցի հետ համատեղ:

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից: