ftv.ysps.am
«ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ԸՆՏՐՈՂ» ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ«Առաջին անգամ ընտրող» ծրագիրը միտված է նպաստել ժողովրդավարական համակարգերի և ընթացակարգերի նշանակության, ինչպես նաև ազատ և արդար ընտրությունների կարևորության մասին իրազեկվածության աստիճանի բարձրացմանը:

Ծրագիրն աջակցելու է քաղաքականորեն հասուն և իրազեկված քաղաքացիական ընտրազանգվածի ձևավորմանը: Քայլեր են ձեռնարկվելու նաև առաջին անգամ ընտրողներին՝ ընտրական գործընթացին մասնակցելով, իրենց իրավունքները գործադրելը խրախուսելու ուղղությամբ:

Ծրագրի կարգախոսն է՝ ՔՈ ՁԱՅՆԸ ԿԱՐԵՎՈՐ Է
 

Որոշ մանրամասներ «Առաջին անգամ ընտրող» իրազեկման ծրագրի մասին

Ծրագրի պատշաճ իրականացումն ապահովելու նպատակով ընտրվել է կասկադային ուսուցման մեթոդը:

22 որակավորված մասնագետ կվերապատրաստվի, թե ինչ մեթոդներով է պետք գիտելիքներ փոխանցել ավագ դպրոցների մանկավարժներին ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, իրավական պետության, ընտրական ու քվեարկության գործընթացների վերաբերյալ, ինչպես նաև, թե ինչպես իրականացնել ընտրական դերախաղեր աշակերտների համար, ովքեր առաջին անգամ իրենց դպրոցներում մասնակից են լինելու ընտրական գործընթացին: 

Հայաստանի Հանրապետության 110 ավագ դպրոցի 220 մանկավարժ՝ երկուական յուրաքանչյուր դպրոցից, կմասնակցի ժամանակակից մեթոդաբանությամբ իրականացվելիք ընտրական կրթության վարժանքի, աշակերտներին համապատասխան գիտելիք փոխանցելու և նրանց ընտրական դերախաղերում ընդգրկելու նպատակով:

Հայաստանի Հանրապետության 110 ավագ դպրոցի 33.000 աշակերտի գիտելիք կփոխանցվի ժողովրդավարական ընտրական ընթացակարգերի, որպես ընտրող իրենց իրավունքների և պարտականությունների մասին՝ ընտրություններին նրանց մասնակցությունը խրախուսելու նպատակով: Նրանք դպրոցներում կմասնակցեն ընտրական գործընթացներում իրենց քաղաքացիական իրավունքները գործադրելն ուսուցանող դերախաղերի:

«Առաջին անգամ ընտրող» ծրագիրն իրականացնում է Եվրոպայի խորհրդի Քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոցը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության ու գիտության նախարարության և Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ սերտ համագործակցությամբ: Ծրագիրը Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի կողմից ֆինանսավորվող «Երկարաժամկետ ընտրական աջակցություն Հայաստանում ընտրություններին առնչվող շահագրգիռ կողմերին» ծրագրի բաղադրիչն է: